Статии

В Европа има ДДС - в САЩ Sales tax
В Европа компаниите, принадлежащи към производствената верига, отчитат ДДС, платен от потребителя на държавата, пропорционално на тяхната добавена стойност. Американският Sales tax, от друга страна, се таксува изцяло от компанията, която е направила потребителската продажба. Sales tax се плаща на местните оператори, а не на държавата.

История на данъчното облагане
Много от днешните данъци са били използвани още в Античността. Вземането на решения за данъчното облагане се премести от автократите към парламентите и нивото на данъчното облагане се повиши. В по-ранни времена данъците са били използвани за водене на войни, днес данъците се използват за поддържане на социални държави.