Има ли някои изчисления липсваща или имате езикови корекции? Send feedback!

Попълнете две полета за въвеждане и изчисляване

Вие трябва да попълните две стойности.
% от =
Пример: 15% от 200 = 30

Вие трябва да попълните две стойности.
Първоначална цена на продукта:
Цената е %
Продажна цена е
Пример: Първоначална цена 60, 20% отстъпка = Продажна цена 48.

Използвайте също примерите по-долу

Колко е % от ?
Колко % е на ?
Първи брой е . Втори брой е .
Каква е промяна (увеличаване или намаляване) от първия брой на втория брой?
= Колко процента по-голям или по-малък е вторият номер?
Номер се увеличава с %.
Номер е намалял с %.

Процент калкулатор
Оригинална цена се дисконтира / повдигнат от X%. Получената продажна цена е Y
Колко е A % от B?
Колко % е A на B?
Колко процента по-голям или по-малък е вторият брой?
Номер A се увеличава с B
Номер A е намалял с B %


Има ли някои изчисления липсваща или имате езикови корекции? Send feedback!